روزی
مردی مستجاب الدعوه پای کوهی نشسته بود
به کوه نظری انداخت و از اونجا که با
خدا خیلی دوست بود
گفت : خدایا این کوه رو برام تبدیل به طلا کن. در یک چشم بر
هم زدن کوه تبدیل به طلا شد.
مرد از دیدن این همه طلا به وجد آمد و دعا کرد : خدایا کور بشه هر کسی که از تو کم بخواد.
در همان لحظه هر دو چشم مرد
کور
شد
/ 0 نظر / 4 بازدید