حکایت خر و گاو و گوسفندم تونی

حکایت
کنند حسین قلی خان بختیاری را مسعود میرزا ظل السلطان پسر ناصرالدین
شاه حکمران اصفهان به مهمانی ای به شهر آورده بود و از او تجلیل بسیار کرد.روزی
که حکمران و مهمان با جمعی از سران شهر در تالار حکومتی نشسته
بودند، لری سر و پا برهنه سلام کرده و وارد شد، خان سر برداشت و
ناراحت
گفت:
برای چه به شهر آمده ای؟

لر
گفت: آمده ام تا تو را زیارت کنم
.

خان
گفت: ای مرتیکه، خر و گاو و گوسفدت را رها کرده ای و چندین فرسخ پیاده به دیدن من
آمدی که چه؟ این دیدار چه ضرورتی دارد؟

لر
گفت: ای خان
خر و گاو و گوسفندم تونی!!!

/ 0 نظر / 4 بازدید