حکایت آرمان دزدی

ابوبکر ربابی اکثر شب‌ها به دزدی می‌رفت. شبی چندان که سعی کرد چیزی
نیافت. دستار خود بدزدید و در بغل نهاد. چون به خانه رفت، زنش گفت: چه
آورده‌ای؟

گفت: این دستار آورده‌ام.

زن گفت: این که دستار خود توست.

گفت: خاموش‌، تو ندانی. از بهر آن دزدیده‌ام تا آرمان دزدی‌ام باطل
نشود.

رساله دلگشا - عبید زاکانی

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
سیاوش

شیره را از حبه انگور سرقت می‎کنند شهد را از لانه زنبور سرقت می‎کنند دست مالیدم به خود، چیزی سر جایش نبود سارقان بی‎پدر بدجور سرقت می‎کنند احتیاجی نیست از دیوار و در بالا روند سارقان با "کنترل از دور" سرقت می‎کنند عده‎ای راحت میان مبل خود لم می‎دهند از طریق عده‎ای مزدور سرقت می‎کنند روز روشن، زنده‎ها را از میان کوچه‎ها مرده را هم نیمه شب از گور سرقت می‎کنند برق را از سیم‎ها و آب را از لوله‎ها دود را از حقه وافور سرقت می‎کنند می‎برندت سوی خلوت، می‎کنندت پشت و رو با زبان خوش نشد با زور سرقت می‎کنند جای اینکه سکه‎ای در کاسه کوری نهند کاسه را هم از گدای کور سرقت می‎کنند نیست چون تفریح و شادی توی این شهر بزرگ عده‎ای تنها به این منظور سرقت می‎کنند خواستم دنبال مأموری روم، دیدم ولی سارقان در پوشش مأمور سرقت می‎کنند...