ضرب المثل ترکی خلجی

1- hər kez`ləki ülcdim kola kəldi.

- هرکئزله کی اوٍلجدیم کولا کلدی.

1- باهر متری که اندازه گرفتم کوتاه آمد(منظور هراندازه تلاش کردم به نتیجه نرسیدم).

2- hər nə artuq kəzdim artuq yitirdim.

- هرنه آرتوق کزدیم آرتوق ییتیردیم.

2- هرچه بیشتر گشتم بیشتر گم کردم(کنایه از آن است که هرچه بیشتر مطالعه کردم متوجه شدم که کمتر می دانم).

3- biztə taqu hıraqu qolaylaştırmışaq.

- بیزته تاقو هیراقو قولای‌لاشتیرمیشاق.

3- ماهم بیشتر راه را پیموده ایم.(کنایه ان است که ماهم دیگه عمرمان به سرآمده است.

4-husarqan ketkə arpa hikməki bahanarı.

- هوسارقان کئتکه آرپا حیکمکی باهاناری.

4- کسی که معتاد به انجام کاری باشد ،آوردن دلیل وبرهان برای اعتیادش بهانه ای بیش نیست.

 

ضرب المثل خلجی زیر توسط آقای احمد تلخابی معروف به احمد بهداشت ارسال شده است.

Meman sahup xanay valu‌q bızovuru.

۱- مئمان صاحوب خاناین والوق بیزوْوورو.

مهمان گوساله بسته صاحب خانه است.

۲- بیزده:
قوناق ائو صاحابی نین دوه سی دیر .

آقای بیات

 

کلمات قصار:

1- سعی کنید چیزی را به دل نگیرید آنچه که آدمها درباره شما می گویند بازتابی ازخودشان است نه شما.

برگردان به زبان ترکی خلجی

سعی ائتدین هئچ زادو کؤینیزکه آلماین ،چون هرنه‌سه کی خالق سیزین حقیزچه هایور اؤز دانقلاری ری نه سیزین کی.

sey étdīn héç zadu köynīzke almayn,çün hernese ki xalq sizīn heqqiz`çe hayor öz danqları-rı ne sizīn ki.

2- هیچوقت:

بیش ازحدعاشق نباش؛

بیش ازحد اعتمادنکن؛

وبیش ازحد محبت نکن.

چون همین«بیش ازحد» به تو «بیش ازحد»آسیب می رساند.

برگردان به زبان ترکی خلجی:

هئچ واقت آرتوقدا عاشق اولما،/héçvaqt artuqda aşıq olma

آرتوقدا کوونمه،/artuqda küvenme

آرتوقدا محبت ائتمه./artuqda möhibbet étme

چون کی بو «آرتوقدا» سنه «آرتوقدا»لطمه وورور.

çün ki bu àrtuqda sene artuqda letme vurur

 

 

دوست سوزلری

dost sözleri

تیرری‌لیکیزچه اوچ بوررا (گروپ) انسانلاری یاددا هیمه ین:

Tirrilikiz`çe üç burra(grup)insanları yadda himey(n):

1- سیزی چتین‌لیک‌لرچه کؤمک ائتگیلی‌لری،

1-sizi çetinlikler`çe kömek étgilileri,

2- سیزی چتین لیک لرچه یالغوز سالقیللاری

2- sizi çetinlikler`çe yalġuz salqılları,

3- سیزی چتین لیک لرچه گرفتار ائتگیلی‌لری ( یاقالاغیللاری).

3- sizi çetinlikler`çe giriftar étgilleri(yaqalaġılları).

کلمات وترکیب های تازه:

هیمک = خارج کردن،بیرون نمودن.

یادداهیمک= فراموش کردن،ازذهن پاک کردن.

یاددا هیمه ین= فراموش نکنید،ازیاد نبرید.

یاددا هیپی دین= فراموش کنید

تیرری= زنده،در حیات.

تیرری لیک= زندگی،حیات

تیرری لیک ائتمک= زندگی کردن.(یاشاماق)

بوررا= گروه،دسته،گروپ.

چتین= سخت.

چتین لیک سختی،گرفتاری.

چتین لیک لر= سختیها

سالماق= رهاکردن

سالقیلی لار = رها کنندگان.

یاقالاماق= گرفتارکردن

یاقالانماق= گرفتارشدن

یاقالاغیلی لار= گرفتارکنندگان.

ترجمه فارسی:

جملات دوستانه

سه دسته انسانهارا درزندگیتان ازیاد نبرید:

1- کسانی که درسختیها یاریتان کردند.

2- کسانی که درسختیها رهایتان کردند.

3- کسانی که درسختیها گرفتارتان کردند.

/ 2 نظر / 9 بازدید
محمودرضا

سلام سرکار خانم دریاباری ، نمیدانم دانسته نشانگر موس خود ( کرسر) را به این شکل درآورده اید یا ندانسته ؟ آنچه مرتب و سریع نمایش میدهد این است I HATE YOU !! يعني از تومتنفرم . براي دانش آموخته روانشناسي بعيد بنظر نميرسد ؟

سلام خانم استاد وبلاگ خوبی داری بهتر بود که در ان متل ها و قصه های محلی هم قرار بدهی به ما هم سری بزن نظر بده خوشحال می شم بیا بیا ما را در وب تان پیوند بزن