خروس اگر خروس باشه توی راه هم می
خونه
یکی خونه یه روستایی مهمان بود خروس چاق و چله میزبان چشمشو گرفت
بود
نصفه های شب دور از چشم همه بلند شد خروس رو گرفت و به راه افتاد صاحبخانه
از خواب بیدار شد و گفت :حالا که زوده داری میری بمون تا خروس بخونه بعد
برو
مهمان دزد در جوابش گفت:خروس اگر خروس باشه توی راهم می حونه
دزد رفت و
صاحبخونه از همه جا بی خبر گرفت خوابید
صبح وقتی رفت سر لونه خروسه تازه فهمید
دیشب مهمون بی معرفتش چی گفته

/ 0 نظر / 4 بازدید