عاقبت ملکه شریر

آنگاه سلطان محمد
خوارزمشاه در جزیره آبسکون با
خواری و غریبی شگفتی، جهان را وداع می گفت، سرزمین محبوب او
خوارزم تحت حکومت ترکان خاتون (مادر وی ) قرار داشت
...
ترکان خاتون خانواده و
فرزندان خردسال و خزاین سلطان را برداشته عازم خروج از خوارزم شد. در
این زمان گروهی از امرا و شاهزادگان و بزرگان برخی از سرزمینها را که
خوارزمشاه دستگیر کرده بود، در زندانهای خوارزم اسیر بودند.
ترکان خاتون قبل از ترک خوارزم به میر
غضب فرمان داد تمام این
زندانیان را در زورق نشانده و بر پای آنها سنگی گران بندند و در ژرفترین
موضع جیهون در آب غرق کند
.
بیست و هفت کودک و نوجوان از فرزندان
حکام خوارزم در غرقاب هلاک
شدند.ترکان خاتون از میان گروگانها، تنها
عمرخان پسر والی
(یازر) از بلاد ترکمن را زنده نگاهداشت، زیرا خود عازم آن دیار بود و عمرخان و
ملازمانش به راههایی بیابانی آشنائی داشتند. آنان هنگام عبور از راههای سخت ریگزار
قره قروم که شانزده شبانه روز به طول انجامید از روی صداقت و با فرمان برداری به
ملکه پیر خدمت کردند ولی همچنانکه کاروان به حدود (یازر) رسید و در آن سوی
ریگزارها، قلل کوهها نمودار شد
.
ترکان خاتون فرصت را مغتنم شمرد و هنگامیکه عمرخان در
خواب بود. فرمان داد سر از تنش جدا کنند
.
ترکان خاتون سپس در قلعه
ایلال از قلاع ولایت لاریجان
متحصن گردید. مغول این قلعه را در سال 617 محاصره
کردند و چهار ماه آن را در
حصار داشتند. عاقبت به واسطه فقدان آب ترکان خاتون و نظام الملک
ناصرالدین محمد بن صالح وزیر خود را به تسلیم ناچار دیده از قلعه به
زیر آمدند و با عموم همراهیان خود به لشکریان چنگیزی تسلیم شدند. چنگیز نظام
الملک و پسران خوارزمشاه را در سال 618 هجری به قتل رساند و دختران و زنان و
خواهران خوارزمشاه را با ترکان خاتون یکجا نگاه می داشت و امر می داد که در موقع
کوچ، با آواز بلند بر فوت خوارزمشاه ندبه کنند
.
واسیلی یان مؤ لف داستان
چنگیزخان، درباره ترکان خاتون نوشته است که
:
چنگیز این ملکه شریر را در مجالس بزم خود
می برد. او می بایست جلوی در شادروان خان بنشیند و ترانه های خزاین بخواند.
چنگیزخان تکه های استخوان جلوی او می انداخت و فرمانروای مطلق العنان پیشین
خوارزم که خود را (ملکه آفاق و شاه زنان عالم ) می خواند، با همین استخوانها، ارتزاق می
کرد

/ 0 نظر / 4 بازدید